Feeds:
Articoli
Commenti

Posts Tagged ‘poeta ‘nta minchia’

Scrivu na minchiata!

ma che beddu cca stu situ
quasi quasi mu maritu
unnni scrivu li minchiati
e cca tutti mi taliati
ora scrivu a poesia
pi mesoggira e me zzia
ma du versi si a soggettu
ca unni stannu dda li mettu
si ddu versi senza senzu
prima scrivu e poi li pensu
ca cu leggi ava diri
ma chi vuleva diri?
nsomma scrivu na minchiata
e finiu a matinata

ciao                                                                                                                                inviata da Pino su “poeta n’ta minchia”!

Read Full Post »

Older Posts »